Spośród 15 325  przedsiębiorstw działających w Polsce, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2015 uzyskały firmy, których wartość rynkowa w latach 2014 – 2015 wzrosła o więcej niż 10,0 proc. Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W najnowszym rankingu firma Entra jest w czołówce rankingu osiągając w 2015 roku dynamikę wzrostu wartości rynkowej o 89.9%. 

Instytutu Europejskiego Biznesu w styczniu 2016 r. znalazł 15 325 takich przedsiębiorstw, policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie stworzył ranking Gepardy Biznesu 2015.

Entra uzyskała tak dobry wynik wprowadzając szereg innowacyjnych produktów, głównie związanych z rozwojem autorskiej ościeżnicy ukrytej do drzwi wewnętrznych. Ciągły rozwój sprzedaży oraz ekskluzywne, niedostępne dotąd rozwiązania sprawiają, że Entra wciąż utrzymuje dynamikę rozwoju.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.